Rådgivning til offentlige arbejdsgivere

Undervisning

Kendskab til og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler, retspraksis og ”best practice” kan være afgørende for en korrekt og effektiv sagsbehandling.

Damkjær Lauritzen tilbyder kurser og undervisning i alle arbejds- og ansættelsesretlige temaer og på alle niveauer.

Hvad enten undervisningen er rettet til erfarne eksperter eller nye praktikere, lægger vi stor vægt på, at deltagerne på vores kurser udover at opnå betydelig indsigt i det givne juridiske emne også bliver i stand til at håndtere og løse de konkrete udfordringer, de står overfor i deres daglige virke. Vores undervisning er derfor tilrettelagt på en sådan måde, at vi sikrer en balance mellem teori og praksis suppleret af anbefalinger til løsninger af konkrete problemstillinger. Vi målretter endvidere vores kursusmateriale, så det udover at understøtte undervisningen er praktisk anvendeligt til efterfølgende brug.

Damkjær Lauritzen har årelang erfaring med at undervise offentlige arbejdsgivere i relevante arbejds- og ansættelsesretlige emner i mange forskellige sammenhænge. Vi underviser således både på store arrangementer som seminarer og gå hjem-møder og ved afholdelse af skræddersyede kurser samt facilitering af netværk.