Netværk

Netværk for ledere på uddannelsesinstitutioner

Som led i Damkjær Lauritzens fokus på undervisningssektoren etablerer vi faglige netværk i Vest- og Østdanmark med fokus på personalejura og andre juridiske discipliner af særlig betydning for driften af uddannelsesinstitutioner.

Netværkenes formål og indhold

Netværket har til formål at give medlemmerne yderligere indsigt i juridiske temaer af relevans for driften af en uddannelsesinstitution samt at skabe et forum for erfaringsudveksling og tættere relationer mellem medlemmerne.

På netværksmøderne vil der blive holdt oplæg af Damkjær Lauritzen og i relevant omfang af eksterne oplægsholdere. Oplæggene vil danne grundlag for drøftelse og erfaringsudveksling i netværket, og medlemmerne vil samtidig have mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Som eksempler på temaer, der kan behandles i netværkene, kan nævnes:

  • Håndtering af medarbejderes sygefravær
  • Diskriminationslovgivningen
  • Medarbejderes ytringsfrihed og håndtering af medarbejderes opslag på sociale medier
  • Etablering af administrationsfællesskaber og lignende
  • Den nye ferielov
  • Håndtering af elevklager
  • Vurdering af læreres faglige kompetence
  • Samspillet mellem forvaltningsretlige og personalejuridiske regler.

Desuden vil ny praksis og regulering af relevans for uddannelsesinstitutioner blive drøftet på netværksmøderne med henblik på at sikre medlemmernes kendskab til den retlige udvikling på området.

Målgruppe

Netværkene henvender sig til ledere på uddannelsesinstitutioner, der beskæftiger sig med personalejura og ledelse, og som ønsker at indgå i et aktivt fagligt netværk med ledere i tilsvarende stillinger.

Praktik

Der etableres netværk i Øst- og Vestdanmark med ca. 15 deltagere i hver. Netværksmøderne afholdes i henholdsvis København og centralt i Jylland under hensyn til medlemmernes placering.

Der afholdes fire netværksmøder i 2020 af ca. 2,5 timers varighed. Temaerne for møderne fastlægges efter drøftelse i netværkene.

Netværkene påtænkes etableret med første netværksmøde i april 2020, og prisen for deltagelse i netværkene er 2.000 kr. ekskl. moms pr. medlem.

Tilmelding til netværkene sker ved henvendelse til Damkjær Lauritzen på kontakt@damkjaerlauritzen.dk med angivelse af medlemmets uddannelsesinstitution og stilling samt angivelse af, hvorvidt der ønskes optagelse i netværket i Vest- eller Østdanmark.