Damkjær Lauritzen

Vi er et specialistkontor, som yder rådgivning om alle aspekter af arbejds- og ansættelsesret til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Firmaets advokater har til sammen over 30 års erfaring inden for ansættelses- og arbejdsret og dertil knyttede retsområder. Firmaets advokater er begge erfarne procedører.

Damkjær Lauritzen er grundlagt med en målsætning om at yde grundig, langsigtet og operationel rådgivning af højeste faglighed og derigennem blive vore klienters betroede rådgiver inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område.

Vi prioriterer at etablere nære professionelle relationer til vore klienter. Vi anser det for naturligt at investere tid og ressourcer i vores klientrelationer for derigennem at styrke vores evne til at yde målrettet rådgivning, der tager højde for klienternes økonomiske, strategiske og politiske forhold.

Hvad enten vores bistand omhandler dag-til-dag medarbejderforhold, langsigtet strategisk rådgivning eller førelse af retssager, er vi fra sagens start i tæt dialog med klienten for at få afdækket sagens centrale problemstillinger og dermed det reelle behov for vores rådgivning. Vi betragter ikke en sag som afsluttet, før klientens udfordring er løst.