Fagområde

Rådgivning til offentlige arbejdsgivere

Vi rådgiver offentlige arbejdsgivere om alle juridiske problemstillinger af ansættelsesretlig- og arbejdsretlig karakter. Vi bistår både i forhold til den løbende personaleadministration, forståelsen af regelsæt og overenskomster samt håndteringen af de spørgsmål og udfordringer, som kan opstå i relation til de enkelte medarbejdere.

Når en retslig tvist ikke kan løses tilfredsstillende efter forhandling, repræsenterer vi offentlige klienter for domstolene, Arbejdsretten, Tjenestemandsretten og ved faglig voldgift. Vi har også erfaring i at bistå, hvis en sag indbringes for et klagenævn.

Vi underviser på kurser i arbejds- og ansættelsesretlige emner af relevans for offentlige arbejdsgivere og faciliterer faglige netværk.

Se mere om udvalgte rådgivningsområder ved at klikke på linkene.