Rådgivning til offentlige arbejdsgivere

Forvaltningsret

Som offentlig arbejdsgiver er de forvaltningsretlige regler og uskrevne retsgrundsætninger en integreret del af den ansættelsesretlige sagsbehandling. Hvis disse regler ikke overholdes, kan det i nogle tilfælde betyde, at afgørelsen ikke er holdbar og i værste fald rammes af ugyldighed og under alle omstændigheder, at den konkrete sag trækkes unødigt i langdrag, når der skal rettes op.

Damkjær Lauritzen har omfattende erfaring med at rådgive om de forvaltningsretlige spørgsmål, der generelt gør sig gældende i tilknytning til de offentlige arbejdsgiveres sagsbehandling, ligesom vi bistår i konkrete sager med udformning af partshøringer, afgørelser, besvarelser af anmodninger om aktindsigt mv., og foretager vurderinger af blandt andet den påtænkte afgørelses proportionalitet og overensstemmelse med arbejdsgiverens hidtidige praksis.