Rådgivning til offentlige arbejdsgivere

Persondata

Behandling af persondata påkalder sig stadig stigende opmærksomhed, hvilket ikke mindst gælder inden for det ansættelsesretlige område.

Behandling af medarbejders persondata både før, under og efter ansættelsen forudsætter kendskab til de persondataretlige regler og de forpligtelser, der i medfør heraf påhviler en arbejdsgiver som dataansvarlig.

Damkjær Lauritzen yder specialiseret rådgivning om håndtering af persondata i ansættelsesforhold og rådgiver blandt andet om:

  • Persondata i forbindelse med almindelig personaleadministration
  • Håndtering af medarbejderoplysninger på tværs af myndigheder
  • Hjemmelsgrundlag for offentlige arbejdsgiveres behandling af medarbejdernes persondata, herunder ved interesseafvejning
  • Medarbejdernes rettigheder som registrerede, herunder indsigtsret
  • Persondataretlige problemstillinger ved iværksættelse af kontrolforanstaltninger
  • Udarbejdelse af persondatapolitikker
  • Brug af databehandler
  • Håndtering af persondata i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og offentlige udbud.