Rådgivning til offentlige arbejdsgivere

Tvister og retssager

Det er en særlig disciplin at føre retssager både i forhold til den skriftlige forberedelse, de strategiske overvejelser undervejs i processen og selve afviklingen i retten.

Hos Damkjær Lauritzen har vi mange års erfaring med at føre retssager for de ordinære domstole ved alle instanser og tilsvarende erfaring med sager ved faglig voldgift, Arbejdsretten og Tjenestemandsretten.

Vi bistår på alle stadier af processen og lægger i den forbindelse afgørende vægt på en tæt dialog med klienten om sagens udvikling og håndtering for opnåelse af det bedst mulige resultat. Når sagen er afsluttet, rådgiver vi om dommens eller kendelsens konsekvenser.

Vi kan også bistå med løsning af tvister ved mediation.