Rådgivning til offentlige arbejdsgivere

Diskrimination

Retsområdet er i løbende udvikling og i de senere år har særligt forbuddet mod forskelsbehandling begrundet i alder og handicap givet anledning til mange retssager ved EU-domstolen og de nationale domstole, og derfor kan det være vanskeligt at overskue retsstillingen.

Vi har en meget stor og dybdegående erfaring med at rådgive offentlige arbejdsgivere om, hvordan de undgår at overtræde de komplicerede regler om diskrimination og forskelsbehandling. I den forbindelse bistår Damkjær Lauritzen blandt andet med udformning af personalepolitikker, processer i forbindelse med ansættelser, væsentlige vilkårsændringer, længerevarende sygdom, afskedigelser og fratrædelsesaftaler.

Hvis der rejses krav om godtgørelse for overtrædelse af reglerne, repræsenterer vi arbejdsgiveren under retssagen for domstolene.