ADVOKAT (H), PARTNER

Lene Damkjær Christensen

+45 22 42 13 25   ·  dam@damkjaerlauritzen.dk

Lene Damkjær Christensen har i mere end 20 år rådgivet halv- og heloffentlige myndigheder om alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten og dertil knyttede retsområder og har herigennem opnået en betydelig erfaring med blandt andet afskedigelsessager, overenskomstfortolkning, tjenestemandsret, diskriminationssager og arbejdsmiljø. Lene rådgiver desuden om de forvaltningsretlige, persondataretlige og andre formelle regler, som gør sig gældende for de offentlige myndigheder. Siden år 2000 har Lene løbende ført retssager og voldgiftssager om en lang række ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger, herunder et stort antal principielle og komplekse sager ved både lands- og Højesteret.  Hun har ført adskillige diskriminationssager og har i den forbindelse også repræsenteret arbejdstagere både vedrørende ligebehandling og forskelsbehandling. Herudover rådgiver Lene arbejdsgiverorganisationer og fører retssager for de private medlemsvirksomheder.

Lene har endvidere gennem mange år beskæftiget sig med undervisningssektoren og har således en dybdegående indsigt i de særlige forhold, der gør sig gældende i denne sektor. Lene har i en årrække håndteret flere komplekse advokatundersøgelser af stor samfundsmæssig betydning, ligesom hun har repræsenteret statslige myndigheder under tjenstlige forhør, været udpeget som forhørsleder, og nu også er bisidder for embedsmænd i kommissionsundersøgelser senest i Minkkommissionen. Endelig har Lene stor undervisningserfaring både som underviser på årlige gå hjem møder, leder af netværk på undervisningsområdet og afholdelse af skræddersyede arrangementer om en bred vifte af emner. Hun underviser på Djøfs kursus om tjenestemandsret og på Advokatsamfundets fuldmægtiguddannelse. Tidligere klienter har om Lene udtalt til Legal 500 (2019), at Lene er ‘‘very knowledgeable’’ og ‘can explain complex judicial issues in a way that someone who isn’t from a legal background can fully understand.” Lene er også rated i Chambers Europe 2020 og 2021, hvor klienter bl.a. har udtalt, at hun er ‘‘sharp, matter of fact, precise, very kind and easy-going’’og at hun er ‘‘a good communicator, sharp in her analysis and has a good understanding of her client’s problems.’’

Advokat (H), partner

Lene Damkjær Christensen

+45 22 42 13 25   ·  dam@damkjaerlauritzen.dk

Lene har i mere end 20 år rådgivet halv- og heloffentlige myndigheder om alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten og dertil knyttede retsområder og har herigennem opnået en betydelige erfaring med blandt andet afskedigelsessager, overenskomstfortolkning, tjenestemandsret, diskriminationssager og arbejdsmiljø. Lene rådgiver desuden om de forvaltningsretlige, persondataretlige og andre formelle regler, som gør sig gældende for de offentlige myndigheder.

Siden år 2000 har Lene løbende ført retssager og voldgiftssager om en lang række ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger, herunder et stort antal principielle og komplekse sager ved både lands- og Højesteret. Hun har ført adskillige diskriminationssager og har i den forbindelse også repræsenteret arbejdstagere både vedrørende ligebehandling og forskelsbehandling. Lene har endvidere gennem mange år beskæftiget sig med undervisningssektoren og har således en dybdegående indsigt i de særlige forhold, der gør sig gældende i denne sektor. Lene har i en årrække håndteret flere komplekse advokatundersøgelser af stor samfundsmæssig betydning, ligesom hun har repræsenteret statslige myndigheder under tjenstlige forhør og været udpeget som forhørsleder. Endelig har Lene stor undervisningserfaring både som underviser på årlige gå hjem møder, leder af netværk på undervisningsområdet og afholdelse af skræddersyede arrangementer om en bred vifte af emner. Hun underviser på Djøfs kursus om tjenestemandsret og har tidligere undervist på Advokatsamfundets fuldmægtiguddannelse. Tidligere klienter har om Lene udtalt til Legal 500 (2019), at Lene er ‘very knowledgeable’ og ‘can explain complex judicial issues in a way that someone who isn’t from a legal background can fully understand

Karriere

2020 - Nu

Damkjær Lauritzen Advokatfirma

2017

Uddannet mediator

2016

Prince 2 certificeret

2010

Konstitueret landsdommer i Østre Landsret

2000 - 2020

Kammeradvokaten

1998 - 2000

Forskningsministeriet

1994 - 1998

Viltoft Advokatpartnerselskab