Rådgivning til offentlige arbejdsgivere

Tjenestemandsret

Retsgrundlaget for ansættelsen som tjenestemand er i vidt omfang præget af særlige regler, som ikke gælder tilsvarende for overenskomstansatte i det offentlige.

Damkjær Lauritzen rådgiver offentlige arbejdsgivere om den vifte af særskilte problemstillinger, som denne ansættelsesform kan give anledning til, herunder opslag af ledige stillinger, stillingsændringer under ansættelsen, forflyttelse, udlån og stillingsnedlæggelse, tjenesteforseelser og håndteringen heraf i form af fritagelse for tjeneste/suspension og disciplinærforfølgning, diskretionære og disciplinære sanktioner og endelige de særlige pensionsretlige regler.

Vi fører sager ved Tjenestemandsretten og de ordinære domstole. Herudover har vi stor erfaring med gennemførelsen af tjenstlige forhør, jf. også om samme emne artikel af Lene Damkjær Christensen trykt i Juristen, nr. 5 juli 2010.