Rådgivning til offentlige arbejdsgivere

Kollektiv arbejdsret

Kollektive overenskomster og aftaler spiller en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked og giver ofte anledning til fortolkningstvister.

Vi har mange års erfaring med at yde rådgivning om fortolkning af de offentlige overenskomster og i fortsættelse heraf håndteringen af de tvister, som skal bedømmes ved faglig voldgift og Arbejdsretten vedrørende overenskomstparternes uenigheder og påståede overenskomstbrud. Vi har også ført flere sager om ulovlige arbejdsnedlæggelser.

Herudover har vi erfaring i at rådgive de offentlige arbejdsgivere om en række problemstillinger, som generelt giver anledning til behov for sparring, herunder indgåelse og opsigelse af lokalaftaler, rammerne for ledelsesretten, Statens Samarbejdsaftale, opsigelse af kutymer, iværksættelse og anvendelse af kontrolforanstaltninger.