Rådgivning til private arbejdsgivere

Tvister og retssager

Ansættelsesretlige tvister er for mange virksomheder en uundgåelig del af at være arbejdsgiver. Uanset om en tvist løses ved forhandling eller ved domstolene, lægger tvisten ofte beslag på væsentlige ressourcer i organisationen, og udfaldet af tvisten kan have betydelige konsekvenser for virksomheden både økonomisk og på anden vis.

Damkjær Lauritzen har mangeårig erfaring med håndtering af alle typer af arbejds- og ansættelsesretlige tvister, og vi bistår private virksomheder både i forhold til at undgå tvister og håndterer tvister gennem forhandling, herunder med medarbejderens faglige organisationer.

Vi repræsenterer endvidere arbejdsgivere, når tvister kræver en retslig afgørelse ved domstolene, og vi har mange års erfaring i at møde i både by-, lands- og Højesteret såvel som i faglige voldgifter, arbejdsretten mv.

Ved førelse af retssager bistår vi på alle stadier af processen, og vi lægger i den forbindelse afgørende vægt på en tæt dialog med klienten om sagens udvikling og håndtering for opnåelse af det bedst mulige resultat.