Rådgivning til private arbejdsgivere

Incitamentsordninger

Etablering af incitamentsordninger for virksomhedens medarbejdere kan være et nyttigt motivations- og styringsredskab og er i flere brancher en uløselig del af aflønningen.

Incitamentsordninger indeholder flere juridiske udfordringer, og specialiseret indsigt i reglerne herom er derfor ofte en forudsætning for en hensigtsmæssig etablering og administration af incitamentsordninger.

Damkjær Lauritzen yder rådgivning om alle juridiske forhold vedrørende incitamentsordninger, og vi har betydelig erfaring i at rådgive om både aktie- og kontantbaserede ordninger, generelle medarbejderordninger og ordninger henvendt til ledelse og nøglemedarbejdere, herunder ordninger etableret i forbindelse med transaktioner o.l.

Vores rådgivning omfatter både bistand ved etablering af incitamentsordninger, den løbende administration og i forhold til tvister om rettigheder under incitamentsordninger f.eks. i forbindelse med fratrædelse.