Rådgivning til private arbejdsgivere

Direktører

Direktionens ansættelsesforhold er af væsentlig betydning for alle virksomheder.

Der er i udtalt grad aftalefrihed, når man fastsætter vilkårene for en direktørs ansættelse, men branchestandard og sektorbestemt regulering spiller en væsentlig rolle, og specialiseret indsigt i direktøransættelser er ofte påkrævet, når virksomheder ansætter direktører, og når direktørernes ansættelse skal afvikles.

Damkjær Lauritzen yder juridisk rådgivning om direktørforhold inden for alle sektorer, og vi har betydelig erfaring med udarbejdelse og forhandling af direktørkontrakter, håndtering af direktørers løbende ansættelsesforhold samt med afvikling af direktøransættelser.  Vi bistår private virksomheder bl.a. ved:

  • Udarbejdelse og forhandling af direktørkontrakter
  • Etablering af aktie og kontantbaserede incitamentsprogrammer for direktionen
  • Håndtering af direktører ved change of control
  • Opsigelse og bortvisning af direktører
  • Udarbejdelse og forhandling af fratrædelsesaftaler.