Rådgivning til private arbejdsgivere

Diskrimination

Reglerne om diskrimination af særligt beskyttede medarbejdere (gravide, handicappede, ældre mv.) er i løbende udvikling, og i de senere år har særligt forbuddet mod forskelsbehandling begrundet i alder og handicap givet anledning til mange retssager ved EU-domstolen og de nationale domstole, hvilket har gjort det vanskeligt at overskue retsstillingen.

Damkjær Lauritzen har meget stor og dybdegående erfaring med at rådgive arbejdsgivere om, hvordan de undgår at overtræde de komplicerede regler om diskrimination og forskelsbehandling. I den forbindelse bistår Damkjær Lauritzen med udformning af personalepolitikker, processer i forbindelse med ansættelser, vilkårsændringer, længerevarende sygdom, afskedigelser og fratrædelsesaftaler mv.

Hvis der rejses krav om godtgørelse for overtrædelse af reglerne, repræsenterer vi arbejdsgiveren under retssagen for domstolene.