Rådgivning til private arbejdsgivere

Ansættelse og afskedigelse

Når man ansætter og afskediger sine medarbejdere, kan der opstå juridiske udfordringer, der nødvendiggør specialiseret indsigt i de ansættelsesretlige regler.

Hos Damkjær Lauritzen rådgiver vi arbejdsgivere om alle juridiske forhold vedrørende ansættelses- og afskedigelsesprocesser.

Vi bistår med udarbejdelse af ansættelseskontrakter og anden relevant dokumentation ved ansættelse af alle typer medarbejdere, og vi har betydelig erfaring med udarbejdelse af standard-ansættelseskontrakter.

Vi har mangeårig erfaring med håndtering af afskedigelses- og bortvisningsprocesser; lige fra konstateringen af det forhold, der begrunder en afskedigelse/bortvisning, og frem til medarbejderens fratrædelse.

Vi rådgiver både om det juridiske grundlag for opsigelse og bortvisning, gennemførelses-processen, håndtering af medarbejdere i opsagt stilling, ligesom vi bistår med udarbejdelse af opsigelses- og bortvisningsskrivelser, forhandling af fratrædelsesaftaler mm.

Vi har desuden betydelig erfaring med rådgivning om masseafskedigelser.