Rådgivning til private arbejdsgivere

Internationale ansættelsesforhold

Arbejdskraftens bevægelighed er en tiltagende faktor på det danske arbejdsmarked, og mange virksomheder vælger at udstationere egne medarbejdere eller lade udenlandske medarbejdere indstationere.

Hvad enten der er tale om udenlandske virksomheders udøvelse af virksomhed i Danmark ved brug af egne medarbejdere eller danske virksomhedernes ind- og udstationering, giver internationale ansættelsesforhold anledning til en række kompliceret juridiske udfordringer, der kræver specialiseret rådgivning og grundig planlægning.

Damkjær Lauritzen yder specialiseret rådgivning om ansættelsesforhold med internationalt tilsnit, og vi rådgiver private virksomheder om blandt andet  ind- og udstationering, lovvalgsproblematikker, iagttagelse af arbejdsklausuler.