Rådgivning til private arbejdsgivere

Persondata

Virksomheders behandling af persondata påkalder sig stadig stigende opmærksomhed, og ingen virksomheder kan undgå at behandle persondata. Dette gælder ikke mindst inden for det ansættelsesretlige område, hvor behandling af medarbejders persondata både før, under og efter ansættelsen forudsætter kendskab til de persondataretlige regler og de forpligtelser, der i medfør heraf påhviler en arbejdsgiver som dataansvarlig.

Damkjær Lauritzen yder specialiseret rådgivning om håndtering af persondata i ansættelsesforhold og rådgiver blandt andet om:

  • Persondata i forbindelse med almindelig personaleadministration
  • Håndtering af medarbejderoplysninger i koncernforhold
  • Medarbejderes rettigheder som registrerede, herunder indsigtsret
  • Persondataretlige problemstillinger ved iværksættelse af kontrolforanstaltninger
  • Udarbejdelse af persondatapolitikker
  • Brug af databehandler
  • Håndtering af persondata i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og offentlige udbud.