Rådgivning til private arbejdsgivere

Kollektiv arbejdsret

Kollektive overenskomster spiller en væsentlig rolle på det danske arbejdsmarked, og kun få virksomheder kommer ikke i berøring hermed.

Den kollektive arbejdsret er i høj grad reguleret af retspraksis, uskrevne principper og kutymer, hvorfor håndtering af kollektivretlige spørgsmål ofte kræver en specialiseret indsigt og erfaring.

Damkjær Lauritzen har mange års erfaring med at yde rådgivning om fortolkning af kollektive overenskomster og håndtering af kollektive tvister, herunder i Arbejdsretten og ved faglig voldgift, ligesom vi rådgiver arbejdsgivere om kollektivretlige problemstillinger som f.eks. indgåelse og opsigelse af lokalaftaler, ledelsesrettens udstrækning, medarbejderrepræsentanter, opsigelse af kutymer og iværksættelse og anvendelse af kontrolforanstaltninger.