Rådgivning til private arbejdsgivere

Generel ansættelsesret

Som offentlig arbejdsgiver beskæftiger man sig med ansættelsesret på daglig basis gennem udøvelse af almindelig ledelsesret, arbejdstidsplanlægning, håndtering af ferie, sikring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø mv.

Begrundet i løbende besparelser, omorganiseringer og udflytninger af offentlige arbejdspladser gennem de senere år, har vi særlig erfaring i at bistå med processer i den forbindelse, herunder den nødvendige inddragelse af samarbejdsudvalget og tillidsrepræsentanterne.

Damkjær Lauritzen rådgiver offentlige arbejdsgivere om alle juridiske forhold og strategiske overvejelser, der opstår som led i den almindelige medarbejderadministration i forhold til de forskellige medarbejdergrupper og har betydelig erfaring med rådgivning om reglerne for ferie, medarbejdernes brug af e-mail, håndtering af sygefravær, manglende performance, disciplinære forhold og i tilknytning hertil de forvaltningsretlige- og andre formelle regler, som gælder for de offentlige arbejdsgivere.

Vi har kendskab til alle de forskellige ansættelsesformer, som anvendes af offentlige arbejdsgivere både i form af overenskomstansatte, tjenestemænd, tjenestemandslignende, åremålsansættelse og tidsbegrænset ansættelse.