Aktuelt

Whistleblower-ordninger

By februar 6, 2022 No Comments

Whistleblower-ordninger

Hos Damkjær Lauritzen har vi bistået et stort antal offentlige institutioner med at etablere whistleblowerordninger, og vi administrerer ligeledes ordninger for mere end 30 klienter.

Fra 17. december 2021 har alle arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte været forpligtet til at have en whistleblower-ordning for deres ansatte.

For private arbejdsgivere med mellem 50 og 249 ansatte indtræder pligten dog først den 17. december 2023.

Forpligtelsen følger af lov om beskyttelse af whistleblower, der fastsætter særlige krav til whistleblower-ordningernes indretning og drift. Loven implementerer et EU-direktiv og har til formål at beskytte medarbejdere, der indberetter alvorlige forhold vedrørende den virksomhed, de er ansat i. Loven stiller en række krav til den ordning, arbejdsgivere skal etablere, bl.a. i forhold til hvem, der skal kunne bruge ordningen, hvad der skal kunne indberettes om, og hvordan indberetninger skal håndteres. Herudover giver loven en række rettigheder til de whistleblowere, der benytter ordningen.

* * *

Hos Damkjær Lauritzen har vi haft travlt med at hjælpe vores klienter med etableringen af deres whistleblower-ordninger, så de var klar den 17. december 2021, og vores klienter derfor kunne gå på juleferie velvidende, at de også med hensyn til whistleblower-loven lever op til de krav, der stilles til dem.

For de virksomheder, der endnu ikke har en whistleblowerordning,  tilbyder Damkjær Lauritzen en ordning, der lever op til lovens krav, og som kan implementeres nemt og hurtigt.

Vi bistår med alle aspekter af whistleblowerordningen; fra etableringen af ordningen til den løbende drift og håndtering af indberetninger.

I overensstemmelse med lovens krav har vi udarbejdet en dokumentpakke, som alene kræver mindre tilretninger i forhold til den enkelte institution eller virksomhed, ligesom vi bistår med screening af indberetninger og den årlige offentliggørelse om aktiviteten i whistleblowerordningen.

Vi står naturligvis også til rådighed, hvis man måtte ønske en anden løsning end vores standardpakke.

Kontakt os for nærmere information.